Syro Malabar Community, Vienna

Birthday - Rev. P. Dr. Thomas Thandappilly (08.05.2022)