Malayalee Catholic Community, Vienna

Birthday Rev. Fr. Dr. Thomas Thandappilly (05.05.2019)