Malayalee Catholic Community, Vienna

Birthday - Rev. Fr. Dr. Thomas Thandappilly (06.05.2018)