Malayalee Catholic Community, Vienna

Farewell Mass - Rev. Fr. Joy Plathottathil SVD (26.08.2018)